Přeskočit na obsah

Pojďme dělat město (nebo ves)II - Městský architekt/dvoudenní akce/ZÁŠTITA ČKA

Termín
16. - 17. 9. 2021
Čas
10:00 - 22:27
Kategorie
Konference
Místo konání
Praha, Dolní Břežany

Anotace:

Konference "Pojďme dělat město (nebo ves), která proběhla 25. 4. 2017 nastolila témata, jak zapojit architekty do aktivní práce ve měste s občany i radnicemi. Vzhledem k zájmu z řad představitelů a obcí a především pro naléhavost situace vybízí k následování.

Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti jsou vyzváni doktoranti s příbuznými výzkumy, architekti činní v pozicích městských/obecíchh architektů, zástupci neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky a úředníky.

Tématy konference budou:
- Městský architekt
- Příklady dobré praxe
- Workshop: Příprava, realizace a následné oživení náměstí na malém městě

Dopolední přednáškový blok otevře Jakub Chuchlík s odborným pohledem na práci architekta ve městě.

Ideál však často naráží na procesní výzvy zařazení architekta do městského úřadu, o nichž bude mluvit Jan Horký.

Ukotvení koncepčního rozvoje města v politické realitě samospráv se bude věnovat Vojtěch Franta.

Spolupráce městského architekta s veřejností bude tématem pro Luboše Klabíka a Tomáše Klapku.

V odpoledním bloku vystoupí řada architektů se zkušeností pozice městského architekta s konkrétními příklady dobré praxe ze svých měst, dále bude přednášet jediný krajský architekt Ondřej Beneš 

a vhled do vývoje Litomyšle představí vedoucí oddělení rozvoje města Antonín Dokoupil. S blížícím se termínem najdete aktuality na facebooku.

Druhý den proběhne workshop „Funkční náměstí“ v Dolních Břežanech. Účastníci si s pomocí architektů Petra Leška, Evy Černé a Jiřího Janďourka vyzkouší jak postupovat při zpracování vlastního plánu – přípravu zadání, realizaci i následné oživení tohoto typu veřejného prostoru.

Odpoledne nás pak místní starosta Věslav Michalik a architektka Anna Šlapetová provedou po Dolních Břežanech.

Konference je určena pro politiky, zastupitele, aktivní občany, zástupce měst a obcí, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů a architekty, urbanisty, krajináře a studenty těchto oborů.

Cílem konference je vytvořit podmínky pro vznik a podporu vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru, a pomoci sdílení informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.

Termín konání:  16. a 17. 9. od 10 hod

Místo konání: ve čtvrtek 16. 9. v konferenčním sále na Masarykově koleji v Praze-Dejvicích a v pátek 17. 9. v Dolních Břežanech.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Veronika Kovářová (tel.: 603 397 164), e-mail: veronika.pucerova@gmail. com, Ing. arch. Petr Lešek (tel.: 608 977 385), e-mail: plesek@projektil.cz

Více informací