Přeskočit na obsah

Požární bezpečnost staveb a závady v projektech a realizacích

Termín
10. 6. 2021
Čas
09:00 - 13:00
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
3

Anotace:

Ing. Jan Ráb - PKPO

Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti:

- Chráněné / nechráněné únikové cesty, požární riziko v chráněných únikových cestách

- Hydranty, rozvaděče elektriky a ÚT, provozní VZT ve chráněných únikových cestách

- Větrání únikových cest (otvíravá / neotvíravá okna)

- Počty a poloha únikových cest ve vztahu k pronajímatelným prostorům

- Směry úniku, měření délek únikových cest

- Požární uzávěry do chráněných cest, dveře / vrata na únikových cestách (směry otvírání dveří, prahy, schody na únikových cestách)

- Kování dveří (panikové), samozavírače

- Blokování dveří na únikových cestách

 Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti:

- Nedodržování požárních pásů

- Závady střešních plášťů

- Závady nosných dřevěných konstrukcí

- Závady povrchových úprav na bázi mokrých procesů

- Nesprávné navrhování přístřešků nad vstupními dveřmi a uzavírání lodžií

 Ing. Petr Kejklíček - PKPO

Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi:

- Prosklené konstrukce s požární odolností, včetně kouřových zábran

- Požární těsnění instalací a nejčastější chyby na stavbách

- Kabelové a instalační kanály – zásady při kontrole provozuschopnosti

 Ing. Zdeněk Salátek - PKPO

Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace:

- Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby

- Realizace požadavků požární bezpečnosti v průběhu stavby

- Doklady prokazující splnění požadavků a podmínek požární bezpečnosti

Datum konání: 10. 6. 2021 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Místo konání: On-line

Vložné: 1.390,-Kč za osobu včetně DPH (10% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 – 124, e-mail:  studio@studioaxis.cz

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací