Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Technický dozor stavebníka a jeho výkon ve veřejné správě

Termín
2. 11. 2021
Čas
09:00 - 13:45
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

Webinář je určen všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora nebo jsou v pozici investora staveb financovaných z veřejných zdrojů a potřebují se seznámit s požadavky na funkci TDS a problematiku smluvních vztahů spojených s jeho výkonem.

Cílem je přehledně seznámit odbornou veřejnost s pozicí technického dozoru stavebníka pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu stavebního zákona a jeho novelizací s účinností od 1.1.2021, připravované nové právní úpravy stavebního zákona, smluvních vztahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Předpokládaný časový plán:

08.45 - 09.00 - Registrace přes odkaz
09.00 - 10.00 - 1. blok semináře
10.00 - 10.10 - Přestávka
10.10 - 11.00 - 2. blok semináře
11.00 - 11.10 - Přestávka
11.10 - 12.00 - 3. blok semináře
12.00 - 12.20 - Přestávka
12.20 - 13.30 - 4. blok semináře
13.30 - Předpokládané ukončení 

Datum konání: 2.listopadu 2021, 09.00 hodin

Místo konání: On-line seminář

Vložné:  2420,-Kč včetně DPH , materiály v PDF on-line

Kontaktní osoby: Dana Baňochová (banochova@sekurkon.cz), Mgr. Daniela Pivodová (pivodova@sekurkon.cz), tel.: 605 217 792

Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Počet ohodnocení v rámci CPV: 2

Více informací