Přeskočit na obsah

VODA 2020 – Stavba a voda: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou/ZÁŠTITA ČKA

Termín
19. 10. 2021
Čas
14:00 - 18:00
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
5

Anotace:

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.

Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Téma 1 – Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody

Téma 2 – Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží

Téma 3 – Hydrické rekultivace

Téma 4 – Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav

Téma 5 – Vodní cesty a stavby s nimi spojené

Datum konání: 19. 10. 2021 od 14 hod

Místo konání: webinář on-line

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Štěpán, předseda Organizačního výboru Konference VODA 2020
T: +420 603 442 609, E: stepan@deltaplan.cz

Přednášející: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací zde