Přeskočit na obsah

Zelená města - Odolná města

Termín
11. 5. 2021
Čas
13:00 - 15:10
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
5

Anotace:

Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na život a cíle měst?

Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně. Jsou to města, která mají schopnost absorbovat, zotavit se a připravit se na budoucí otřesy (ekonomické, environmentální, sociální a institucionální). Odolná města podporují udržitelný rozvoj, blahobyt a růst podporující začlenění.

Datum konání: 11. 5. 2021 od 13 hod

Vložné: zdarma

Kontaktní osoba: Gabriela Švancarová, tel.: +420 724 930 929, e-mail: PR@ceskainfrastruktura.cz

Mluvčí:

Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR

Petr J. Kalaš, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Pavel Danihelka, VUBP&VSB-TUO

Marie Adámková, Ministerstvo životního prostředí ČR

Jiří Krist, President Národní sítě Místních akčních skupin (MAS)

Ivan Beneš, Český národní výbor pro omezování katastrof

Petr Dovolil, Mott MacDonald

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Více informací