Přeskočit na obsah

Školení porotců architektonických soutěží

Termín
3. 2. 2022
Čas
13:00
Kategorie
Jiné
Místo konání
On-line
Počet bodů
5

Anotace:

Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe. Akce je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání a účast autorizovaných osob je ohodnocena 5 body.

Termín: čtvrtek 3. února 2022, od 13:00 do 15:30 hod.

Místo: online přes platformu Zoom

Kontaktní osoba: Zájemci o účast se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.

Účast na školení je možná pouze na základě potvrzené přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 1.000,- Kč na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 220203. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení.