Přeskočit na obsah

Zápisy do katastru nemovitostí /Praha/

Termín
25. 10. 2022
Čas
09:00 - 14:53
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

 Seminář bude obsahovat také informace o připravované novele katastrální vyhlášky v roce 2022.

Od 1. 1. 2021 jsou nové možnosti výmazu starých věcných břemen z katastru podle novely č. 481/2020 Sb.

Přehled základních předpisů

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Druhy zápisů do katastru nemovitostí

(zápisy práv do katastru nemovitostí - vklad, záznam poznámka, zápisy jiných údajů, užití správního řádu při zápisech do katastru nemovitostí)

Společná ustanovení pro zápisy práv do katastru nemovitostí

(písemnosti v listinné a elektronické podobě jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí, vlastnoruční podpis, úředně ověřený podpis, uznávaný elektronický podpis, prokazování pravosti podpisu, geometrický plán jako součást listiny, označování nemovitostí v listinách pro zápis práv, pojem plomba a její význam, pořadí zápisů práv, právní účinky zápisu práv)

 Vklad

(práva zapisovaná do katastru nemovitostí včetně práva stavby, rozhodnutí o povolení vkladu jako podklad pro provedení vkladu, účastníci vkladového řízení, zahájení vkladového řízení s návrhem nebo bez návrhu, náležitosti návrhu na vklad, přílohy návrhu na vklad, vyznačení plomby, informování o vyznačení plomby zpětvzetí návrhu na vklad, zúžení návrhu na vklad, přezkum vkladové listiny soukromé a veřejné, lhůta pro povolení vkladu, zamítnutí vkladu, opravné prostředky)

 Záznam

(práva zapisovaná záznamem, kdo podává návrh na záznam, přílohy návrhu na záznam, rozsah přezkumu při záznamu, provedení či neprovedení záznamu)

 Poznámka

(druhy poznámek – k osobě, k nemovitosti, poznámka spornosti, provedení zápisu poznámky, výmaz poznámky)

 Zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí

Datum konání: 25. 10. 2022 od 9 do 14 hod

 Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

 Vložné: 1 790,- Kč za osobu (sleva 10% pro členy ČKA)

 Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  studio@studioaxis.cz, tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející:  JUDr. Eva Barešová

 Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

 Více informací