Přeskočit na obsah

Autorizovaný inspektor (AI)

Může AI vydat certifitát pro stavbu? Je možné výkon AI ztotožnit s postavením svobodných architektů?

Může autorizovaný inspektor, který „povolil“ – vydal certifikát pro stavbu – kanalizační přípojku pro RD (čemuž předcházelo územní rozhodnutí od příslušného stavebního úřadu), vydat i kolaudační rozhodnutí na danou stavbu?

V tuto chvíli nemůže, neboť stavební zákon to nepřipouští. Je to sice v rozporu s logikou, ale nezbývá než v tomto smyslu příslušná ustanovení stavebního zákona doplnit, což je provedeno v připravované tzv. velké novele stavebního zákona.

 

Je možné výkon funkce autorizovaného inspektora ztotožnit (z hlediska omezení dalších aktivit) s postavením svobodných architektů a svobodných inženýrů?

V principu tomu tak je, neboť výkon činnosti AI není živností (je výkonem povolání podle jiných právních předpisů) a může být (to je poněkud problematická formulace, není-li živností/!/) výkonem svobodného povolání, jak výslovně uvádí v ustanovení § 144 odst. 4 stavebního zákona. Bude tudíž záležet na rozhodnutí AI samého, v jakém režimu bude činnost provádět, avšak základní parametry tohoto výkonu musí odpovídat přiměřeně výkonu svobodného povolání. Přiměřeně v tomto případě znamená především důraz na nezávislost a na vyloučení konkurenčního jednání! Není proto nutno aplikovat nejpřísnější kritéria v celém rozsahu (například jen přednášková a publikační činnost a podobně).

Jiří Plos