Přeskočit na obsah

Radon, hluková studie atd. nejsou součástí honoráře za projekční práce

Je součástí projektové dokumentace pro stavební řízení také vyřízení odborných posudků (radon, hluková studie, studie osvětlení atd.), a měly by tedy být zahrnuty v ceně dle honorářového řádu pro projekční práce?

Vámi uváděné studie patří mezi podklady, za něž odpovídá stavebník; jejich obstaráním může pověřit architekta, avšak cena za ně není součástí honoráře a fakturuje se samostatně – obvykle tak, že se přefakturovává cena za obstaranou studii, přičemž cena za její obstarání je součástí standardního honoráře, ledaže by s jejím obstaráním byly spojeny nějaké specifické vyšší náklady (jednalo by se o případ studie, pro niž je velmi omezený okruh odborníků špatně dosažitelných, a podobně).

Jiří Plos