Přeskočit na obsah

Stavební povolení vydané před účinností nového stavebního zákona

Kancelář ČKA obdržela opakovaně obdobný dotaz, proto zveřejňujeme odpověď.

Stavební povolení, které nabylo právní moci před účinností nového stavebního zákona, nelze změnit jinak než řízením podle nového stavebního zákona. Jediný rozdíl mezi oběma rozhodnutími se váže ke kolaudaci stavy. Pokud bylo rozhodnutí vydáno podle předchozí právní úpravy, provádí se kolaudační řízení. Pokud bylo vydáno podle nové právní úpravy, vydává se kolaudační souhlas, popřípadě lze stavbu uvést do užívání na základě pouhého oznámení. Důvodem pro tuto odchylku je skutečnost, že nová právní úprava stanovuje obligatorně kontrolní prohlídky stavby, v jejichž režimu je zajištěna kontrola výstavby v celém jejím průběhu, což umožňuje uvolnit (celkem nelogickou, ba nesmyslnou) strnulost a rigidnost kolaudačního řízení. Určitý problém s aplikací, resp. výkladem by mohl nastat pouze potud, zda se na změněné stavební povolení hledí z hlediska kolaudace jako na povolení vydané před, nebo po nabytí účinnosti nového stavebního zákona. V tomto případě bude, dle mého názoru, záležet na tom, jakého rozsahu byla změna stavebního povolení a byly-li v rámci změny SP stanoveny efektivní kontrolní prohlídky stavby. V takovém případě by bylo možno stanovit, že na konci výstavby lze stavbu uvést do užívání pouhým oznámením nebo vydáním kolaudačního souhlasu.