Přeskočit na obsah

Ke společnostem zastupujícím zadavatele v průběhu veřejných zakázek

Kdo jsou společnosti „organizující“ veřejné zakázky? Kdo těmto společnostem uděluje/odjímá licence, u jakého orgánu je možné se proti jednání společností bránit?

V současné době neexistuje právní úprava licence pro pořádání veřejných zakázek pro třetí osoby. Dle § 151 zákona o veřejných zakázkách může průběh zadávacího řízení pro zadavatele organizovat prakticky kdokoliv. Jediné nároky, které na takovou osobu zákon klade, jsou dodržení požadavku nepodjatosti podle § 74 zákona o veřejných zakázkách a fakt, že se dotyčný neúčastní příslušného zadávacího řízení. Odpovědnost za zákonný průběh zadávacího řízení zůstává však vždy na zadavateli. Na trhu se ovšem objevují společnosti zabývající se výhradně činností, která spočívá v organizování veřejných zakázek. Tyto se většinou prokazují certifikátem pro systém řízení jakosti podle normy ČNS EN ISO 9001:2001. Certifikát potvrzuje, že má společnost životaschopnou strukturu a management atd., nicméně neříká nic o tom, jak umí organizovat veřejnou zakázku. Pokud tato společnost při zadávání veřejné zakázky pochybí a způsobí tím škodu účastníkovi, odpovědným subjektem bude zadavatel. Ten poté může případně vymáhat náhradu škody po dotyčné společnosti.