Přeskočit na obsah

Varianta vs alternativa

Prosím o bližší specifikaci pojmů varianta a alternativa, které jsou uváděné v HŘ ČKA v souvislosti s návrhem/studií stavby, nebo o informaci, kde bych výklad těchto pojmů nalezl. Ve smlouvě s klientem mám uvedeno, že dodám studii v alternativách, on po mě požaduje něco, co považuji za variantu.

Pojmy varianta ani alternativa nejsou v honorářovém řádu ani jinde v souvislosti s výkonem profese závazně definovány. Je tedy třeba vycházet z toho, jaký význam je těmto pojmům přisuzován v obecném jazyku. Alternativou je obvykle míněna možnost výběru mezi dvěma různými možnosti. Variantou se obvykle rozumí jiná verze či obměna téhož. Jak je vidět, jde o pojmy obsahově velmi blízké. Dá se však říci, že alternativou bude obvykle míněno řešení vyšší míry odlišnosti, než jaké nacházíme u varianty. U architektonické studie bude požadavek na zpracování návrhu ve variantách mít podobu odevzdání dvou odlišných návrhů (odlišných např. umístěním na pozemku, prostorovým uspořádáním, celkovou koncepcí), u varianty lze očekávat stejnou koncepci za provedení dílčích změn. Do budoucnosti Vám doporučuji v případě užití těchto pojmů ve smlouvě jejich význam patřičně dovysvětlit, abyste předešel problémům.