Přeskočit na obsah

Časté dotazy /FAQ/

Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

použité filtry:
datová schránka profesníelektronické autorizační razítko (EAR)rozdělení autorizace
Možnost zažádat o token před rozdělením razítka
elektronické autorizační razítko (EAR)
Token a více počítačů
elektronické autorizační razítko (EAR)
Gumové razítko a EAR - kdy použít které
elektronické autorizační razítko (EAR)
Zahájení projektu před 1.7. 2024 a následné pokračování po 1.7. 2024
elektronické autorizační razítko (EAR), portál stavebníka
EAR a "profesanti"
elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a plná moc
elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a povinnost označování související dokumentace
elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a statik
elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a certifikace výkresů
elektronické autorizační razítko (EAR)
Portál stavebníka a vyjádření a stanoviska DOSS
datová schránka profesní, portál stavebníka
EAR a zplnomocnění žadatele stavebníkem
elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a povinnosti související s označováním dokumentace resp. jejich jednotlivých částí razítkem
elektronické autorizační razítko (EAR)
Razítkováním profesních částí, které se netýkají architekta
autorizační razítko, elektronické autorizační razítko (EAR)
EAR a územní plány, regulační plány a územní studie
elektronické autorizační razítko (EAR)
Certifikovaný elektronický podpis fyzické osoby
elektronické autorizační razítko (EAR)
Úprava dokumentace a požadavek na podpis
elektronické autorizační razítko (EAR)
Nemožnost přihlásit se do Zákaznického portálu
elektronické autorizační razítko (EAR)
Podoba stávajícího razítka A1 před rozdělením
rozdělení autorizace
Grafická podoba EAR
elektronické autorizační razítko (EAR)
Možnost zažádat si o token před rozdělením razítka
elektronické autorizační razítko (EAR)
Free verze Adobe
elektronické autorizační razítko (EAR)
PIN tokenu a frekvence jeho zadávání
elektronické autorizační razítko (EAR)
Smysl vydávání fyzických razítek v době EAR
elektronické autorizační razítko (EAR), autorizační razítko
Vydání certifikátu na PostSignum varianta Česká Pošta, nebo ČKA
elektronické autorizační razítko (EAR)