Přeskočit na obsah

Rozdělování zakázky na jednotlivé stupně (březen 2009)

Od různých architektonických kanceláří dostáváme různá doporučení a stanoviska ohledně regulérnosti vypisování veřejných soutěží na architektonické práce. V rámci investičních projektů financovaných z veřejných zdrojů (strukturálních fondů) se dostáváme u některých klientů do situace, kde na jedné straně stojí snaha o dělení veřejných zakázek (vypsání jednoho výběrového řízení na zpracovatele studie rekonstrukce náměstí a dalšího výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a dalšího na autorský dozor – je možné zakázku dělit?) nebo na straně druhé snaha zakázku nedělit (zorganizovat jedno výběrové řízení kombinující zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a autorský dozor – nejednalo by se pak o skrytou architektonickou soutěž?).

Pro tyto účely je nejvhodnější zadání veřejné zakázky formou soutěže o návrh, na jejímž základě se poté zadává celá nedělená zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 23 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách). Pokud je zakázka dělena, je to naopak zcela v rozporu s platnými předpisy a doporučeními Komory.

Stanovisko ČKA k dělení zakázky také v Bulletinu ČKA 3/2009, str. 30–31.