Přeskočit na obsah

Sborník Autorská práva v architektuře (listopad 2013)

Česká komora architektů vydala v září letošního roku sborník ke konferenci Autorská práva v architektuře, která proběhla 3. dubna 2009 v Brně. Sborník obsahuje texty všech osmi přednášejících – předních odborníků na autorskoprávní problematiku u nás i v zahraničí (Jan Kříž, Jiří Plos, Jan Sapák, Ivo Telec, Winfried Bullinger, Regina Gonthier, Thomas Höhne, Anne-Marie Bellenger-Beaud).

Přednášky shrnují legislativu této oblasti v dané zemi a zároveň představují konkrétní kauzy, které se staly předměty právních sporů. Sborník je doplněn krátkým záznamem z diskuse a také vybranými ustanovením českého autorského zákona a dalších souvisejících předpisů. Sborník byl rozeslán všem autorizovaným architektům zdarma jako příloha Bulletinu ČKA 3/2009. Pro zájemce je rovněž k dispozici v kanceláři ČKA v Praze i Brně.