Přeskočit na obsah

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU PARC.Č. 527/97, K.Ú. STŘÍŽKOV

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

22. 12. 2016

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

23. 1. 2017 12:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

31. 3. 2017 12:00

Datum vyhlášení soutěže

22. 12. 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

21. 12. 2016

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU PARC.Č. 527/97, K.Ú. STŘÍŽKOV" zejména s ohledem na prostorové a dispoziční nároky díla.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž (rozdělená na 1. a 2. kolo).