Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně

Náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Vsetín

Ceny a odměny celkem

390 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo vytvoření soutěžního návrhu řešení území náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně.

Termín konání: 15. 7. 2008 – 2. 10. 2008 (I. kolo), 20. 11. 2008 (II. kolo)

 

 

Náhrada režijních nákladů: 100 000 Kč

 

 

 

1. cena

MOBA Studio – Ing. arch. Igor Kovačevič, Yvette Vašourková, Věra Šatochinová, Jan Pačka, Kateřina Šrámková, Zuzana Šimonová

Částka 180 000 Kč

slana_1_cena_sever_axonometrie.jpg
slana_1_cena_situac_vset.jpg
slana_1_cena_vizual.jpg

2. cena

DIMENZE 11 s.r.o. – Ing. arch. Břetislav Lukeš

Částka 110 000 Kč

slana_2_cena_axonometrie_sever.jpg
slana_2_cena_korzo.jpg
slana_2_cena_situace.jpg

Soutěž na mapě