Přeskočit na obsah

NADSTAVBA PAVILONU F, ZŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAV

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Základní škola Břeclav Slovácká 40, příspěvková organizace

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nadstavby pavilonu F v areálu Základní školy Slovácká v Břeclavi. Nadstaveno bude jedno podlaží s učebnami a pochůzná zatravněná pobytová střecha. Součástí návrhu bude umístění osobního výtahu, zajišťujícího bezbariérový provoz. Stavba bude řešena jako energeticky úsporná, provozně propojena se stávající budovou pavilonu F v jeden celek. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová projektová architektonická soutěž.