Přeskočit na obsah

Dostavba prostoru Masařská – Holubí – Lazebnická v Opavě

Dostavba prostoru Masařská – Holubí – Lazebnická v Opavě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Opava

Ceny a odměny celkem

1 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 10. 2007 - 21. 3. 2008

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Zpracování urbanisticko - architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Masařská, Lazebnická a Holubí v Opavě.

 

1. cena

Ing. arch. Jaromír Syrovátko, Ing. arch. Bedřich Kostorek, Ing. arch. Dušan Řezáč, Ing. arch. Ondřej Syrovátko

opava_dostavba_1_cena_1_.jpg
opava_dostavba_1_cena_2.jpg
opava_dostavba_1_cena_4.jpg
opava_dostavba_1_cena_8.jpg
opava_dostavba_1_cena_12.jpg

2. cena

Prof. Ing. arch. Jan Bočan, Ing. arch. Jakub Koňata, spolupráce Přemek Jurák, Tomáš Oth

opava_dostavba_2_cena_2.jpg
opava_dostavba_2_cena_4.jpg
opava_dostavba_2_cena_5.jpg
opava_dostavba_2_cena_8.jpg
opava_dostavba_2_cena_11.jpg

3. cena

Michal Krištof, Matěj Štrba, spolupráce Ing. arch. Hana Liškutínová

opava_dostavba_3_cena_1.jpg
opava_dostavba_3_cena_2.jpg
opava_dostavba_3_cena_3.jpg

Soutěž na mapě