Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Pamätník obetiam COVID-19

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11. 11. 2022 15:00

Popis

Predmetom súťaže je spracovanie výtvarno-architektonického návrhu diela vo verejnom priestore – Pamätníka obetiam COVID-19 – v blízkosti Ružinovskej nemocnice v pokojnom prostredí Ružinovského jazera nazývaného “Rohlík”.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová | design & build
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: kombinovaná | výtvarno-architektonická
 • Podľa priebehu súťaže: jednoetapová

Porota

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D. – riaditeľka Východoslovenskej galérie, VSG – predsedníčka poroty
 • Ing. arch. Jakub Kopec, Art.D. – autorizovaný architekt ČKA
 • Mgr. art. Juraj Gábor – výtvarník

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. – riaditeľka Galérie mesta Bratislava
 • Mgr. Lenka Straková – predsedníčka správnej rady OZ Skutočné obete

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ondrej Jurčo, architekt – člen tímu spracovania Revitalizácie areálu jazera Rohlík

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. MSc. Linda Duchovná – krajinná architektka – Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB

Experti

 • Mgr. Zoja Droppová – kurátorka umenia vo verejnom priestore, GMB
 • Ing. Róbert Dolák – oddelenie investícií Univerzitnej nemocnice Ružinov
 • Ing. arch. Erika Szabóová – Komisie pre diela vo verejnom priestore za MČ Ružinov

Termín odevzdání návrhů: 11. 11. 2022

Více informací