Přeskočit na obsah

Polyfunkční dům Langrova, Šumperk

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Šumperk

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 1. 2024

Popis

Předmětem soutěže bude návrh novostavby víceúčelového městského domu s převahou bydlení na pozemcích parc. č. st. 454/2, 2346, 3438, část 2769 a dále parc. č. 2347/1 v k.ú. Šumperk. Cílem je doplnit dlouhodobě nedokončenou frontu ulice Langrovy a dotvořit severní předpolí vstupu do historické části města. Řešené území je formováno okolní zástavbou, stávajícími ulicemi a významně ovlivněno přítomností zatrubněného Bratrušovského potoka.

Otevřená / užší architektonická projektová soutěž o návrh.

Předpokládané datum vyhlášení: leden 2024