Přeskočit na obsah

Domov se zvláštním režimem Rohatec

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Jihomoravský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení

20. 2. 2023

Popis

Předmětem soutěže bude návrh novostavby domova se zvláštním režimem v Rohatci, který má nahradit stávající budovu S-centra poničenou tornádem. Novostavba bude mít kapacitu pro cca. 120 klientů a 100 členů personálu s kompletním zázemím a venkovním areálem. Účelem soutěže je vybudování architektonicky, technologicky a energeticky kvalitní a efektivní stavby šetrné ke svému okolí i k uživatelům – klientům, personálu, návštěvníkům s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu.

Architektonická soutěž je rozhodující součásti procesu design and build formou jednacího řízení s uveřejněním dle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb. v platném znění). Výsledkem bude výběr zhotovitele na projekt i na výstavbu objektu. Vyhlašovatel již má zkušenosti s touto formou z obdobně řešené soutěže na dětskou léčebnu v Ostrově u Macochy - https://www.cka.cz/souteze/databaze/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.