Přeskočit na obsah

Úprava náměstí Republiky, Brno

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Předpokládaný termín vyhlášení

16. 12. 2022

Popis

Předmětem Soutěže je návrh úpravy náměstí Republiky v Husovicích, které jsou součástí druhé největší městské části Brno-sever. Současný stav náměstí je zanedbaný a vlivem neudržovaného stavu stromů třířadé lipové aleje a nedostatečného osvětlení v nočních hodinách nepůsobí přívětivě a bezpečně.

Účastníci Soutěže by měli na základě dostupných podkladů vyhodnotit stav a perspektivu stávajících vegetačních prvků a navrhnout taková opatření či zásahy, které nabídnou dlouhodobě udržitelné řešení významného a kvalitního kompozičního uspořádání vegetace v prostoru náměstí, která se neoddělitelným způsobem podílí na celkovém působení náměstí.

Účelem Soutěže je proto najít takové komplexní řešení, které vytvoří reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa a který bude sloužit nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům přilehlých budov občanské vybavenosti. Prostor, který nabídne příjemné prostředí s dostatkem zeleně, kde budou lidé trávit volný čas a který nabídne prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Zadavatel od soutěžního návrhu očekává prvotní impuls, který povede k pozvednutí celkové úrovně veřejných prostranství v rámci Husovic, přičemž prvky (např. mobiliář) a principy použité v soutěžním návrhu budou moci být aplikovány v širším rozsahu Husovic, který přesahuje hranice řešeného území.

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.