Přeskočit na obsah

Revitalizace Náměstí Dr. M. Horákové v Karlových Varech

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Statutární město Karlovy Vary

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 3. 2023

Popis

Předmětem architektonické soutěže bude návrh celkového řešení náměstí a jeho přilehlého okolí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření inspirativního veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s charakterem okolní zástavby. Stěžejní pro správné fungování náměstí je propojení nejrůznějších společenských aktivit s životem občanů a podpora dalšího rozvoje města. Zadavatel klade důraz nejen na urbanistické a architektonické kvality, ale i sociální, kulturní, vzdělávací, ekonomické a ekologické aspekty.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.