Přeskočit na obsah

Sportovní areál Červená zahrada (Boskovice)

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Boskovice

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 6. 2023

Popis

Předmětem soutěže je prověření možností umístění sportovních aktivit specifikovaných v zadávacích podmínkách do vymezeného území sportovního areálu Červená zahrada a dále stanovení jasné koncepce a základních urbanistických a architektonických parametrů jednotlivých sportovišť, veřejného prostoru a dopravy. Koncepce rozvoje areálu bude sloužit jako generální plán pro definici dlouhodobého rozvojového programu v oblasti sportovních aktivit občanů a investiční politiky města. Výsledek soutěže bude výchozím podkladem rozvoje areálu a zpracování dokumentací jeho dílčích částí a staveb. Návrh bude z důvodu finanční a časové náročnosti realizace pracovat s etapizací a vzájemnou provázaností jednotlivých etap. V každé z etap bude třeba zohlednit v co nejvyšší možné míře chod jednotlivých sportovišť v průběhu realizace.

Při návrhu bude efektivně a účelně pracováno se stávajícím výškopisem území a bude maximálně využito stávajících možností morfologie terénu.

Dvoufázová projektová otevřená urbanisticko-krajinářská soutěž.