Přeskočit na obsah

Ideové řešení Masarykova stadionu a velkého rozvojového území Strahov

Ideové řešení Masarykova stadionu a velkého rozvojového území Strahov

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Útvar rozvoje H.m.Prahy

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 1. 2008 - 12. 5. 2008

Více informací

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo hledání klíče k revitalizaci areálu Masarykova stadionu jako kompozičně významného veřejného prostoru města, s cílem zkvalitnit rekreačně sportovní kapacitu města, využitelnou pro pohybovou rekreaci široké veřejnosti. Transformace stadionu může větší či menší měrou ovlivnit funkční i prostorové uspořádání celého VRÚ Strahov, jehož je neoddělitelnou součástí
Vyhlašovatel soutěže předpokládá, že tohoto cíle je možné dosáhnout dvěma základními směry:
1. Nalezením zcela nové a volné funkční náplně pro areál Masarykova stadionu i pro celé velké rozvojové území, na kterém dnes platí stavební uzávěra.
2. Zapojením strahovského areálu, v souladu s jeho sportovní tradicí , do příprav kandidatury města na hostitele Letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020.

 

Cena

- Sportovní projekty s.r.o. – Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel, spolupráce Elpring s.r.o. - Miroslav Němeček

Částka 200 000 Kč

situace_panel01_2.jpg
panel02_3.jpg
panel02_4.jpg

Cena

Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, spolupráce – Tsikolia Shota

Částka 200 000 Kč

capounova_1.jpg
capounova_2.jpg
capounova_3.jpg

Cena

- A.D.N.S. Production s.r.o. – Akad. arch. Václav Alda, Ing. Petr Dvořák, Akad.arch. Martin Němec, Ing. arch. Peter Jurášek, Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner, Martin Kačírek, Jakub Obůrka, Jakub Děnge

Částka 200 000 Kč

adns_1.jpg
adns_2.jpg
adns_3.jpg
adns_4.jpg

Cena

- Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Petr Bouřil, spolupráce – Ing. arch. Štěpán Dokoupil

Částka 200 000 Kč

muzik_bouril_1.jpg
muzik_bouril_2.jpg
muzik_bouril_3.jpg

Cena

- m4 – ARCHITEKTI, s.r.o. – Ing. arch. Miroslav Holubec, Ing. Milan Jirovec, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Ondřej Kramoliš, spolupráce – Ing. arch. Lenka Hloušková, Ing. arch. Zuzana Štefančíková

Částka 200 000 Kč

m4_arch_1.jpg
m4_arch_2.jpg
m4_arch_3.jpg
m4_arch_4.jpg

Odměna

– Atelier M1 architekti, s.r.o. – Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, spolupráce – Ing. arch. Karel Prášil, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Petr Tomíček

Částka 100 000 Kč

m1_arch_1.jpg
m1_arch_2.jpg
m1_arch_3.jpg

Soutěž na mapě