Přeskočit na obsah

Žofinka, Ostrava

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Pod Žofinkou Holding a. s.

Předpokládané ceny a odměny celkem

7 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

29. 8. 2024 16:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

1. 7. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je nalézt a ocenit integrální řešení nové čtvrti Žofinka, které nejvhodněji naplní požadavky zadání soutěže.

Žofinka je přestavbové území o rozloze cca 20 ha, které leží na levém břehu Ostravice, mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Žofinka, přestože je dnes v podstatě izolovaným brownfieldem, má spolu se sousedními rozvojovými lokalitami potenciál stát se plnohodnotnou součástí města a propojit historické centrum Ostravy s Vítkovicemi. Základním úkolem soutěže bude návrh nové osobité čtvrti s vlastní identitou. Kromě urbanismu této nové čtvrti a řešení širších vztahů bude předmětem soutěže i architektonický návrh první etapy rozvoje Žofinky.

S vítězem soutěže bude následně jednáno o přípravě projektu pro povolení záměru 1. etapy rozvoje území o rozsahu cca 60 000 m2 HPP. Návrhy v zájmovém a širším zájmovém území budou sloužit jako podklad pro koordinovaný rozvoj a rozhodování samosprávy o možnostech rozvoje tohoto území.

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

  • podle předmětu řešení bude soutěží urbanisticko-architektonickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěž bude dvoufázová, užší, neanonymní – porota vybere do 1. fáze soutěže, na základě přihlášky s portfoliem referenčních prací, 5-7 uchazečů; do 2. fáze postoupí 3-4 účastníci soutěže;

Urbanistiko-architektonická, projektová, užší, neanonymní, dvoufázová soutěž.