Přeskočit na obsah

Zpracování projektové dokumentace na stavbu nové záchranné stanice HS Libverda

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Česká komora architektů zaznamenala vypsanou skrytou architektonickou soutěž s názvem "Zpracování projektové dokumentace na stavbu nové záchranné stanice HS Libverda, vč. výkonu autorského dozoru projektanta," která nemá potvrzení o regulérnosti.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Potvrzení regulérnosti této soutěže není možné. Překážkou pro potvrzení regulérnosti soutěže je jednak to, že není známa porota sestavená v adekvátním složení. Dále nejsou stanoveny ceny a odměny. nakonec soutěžní lhůta je neadekvátně krátká.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.