Přeskočit na obsah

Kodex porotců architektonických soutěží

Doporučení ČKA pro nezávislé odborné porotce

Co se očekává od dobrého porotce

  1. Mít povědomí o Soutěžním řádu ČKA a o části zákona o veřejných zakázkách týkající se soutěže o návrh. Mít předpisy při porotování k dispozici.
  2. Seznámit se s úkolem a lokalitou.
  3. Pečlivě prostudovat zadání soutěže a připomínkovat jej, tak aby bylo dle jeho znalostí optimální.
  4. Seznámit se důkladně se soutěžními podmínkami a připomínkovat je tak, aby je mohl odsouhlasit, podepsat a ručit za ně. (Člen ČKA je v rámci svého pojištění pojištěn i na práci porotce do výše 1 mil. Kč.)
  5. Znát připomínky člena pracovní skupiny Soutěže ČKA, který danou soutěž konzultuje.
  6. V případě nejasností se včas obrátit na pracovní skupinu Soutěže a právní oddělení ČKA.
  7. Podílet se na řádném vyhodnocení soutěže. Upřednostnit konsenzuální rozhodování poroty. Být si vědom důležitosti spolupráce se závislou částí poroty - obvykle závislá část poroty vysvětluje představu zadavatele a jeho možnosti, nezávislá odborná část pak vysvětluje kvality jednotlivých návrhů. Spolupracovat na řádném a přezkoumatelném hodnocení jednotlivých návrhů včetně jeho textového vyjádření. Podílet se na krátkém zhodnocení průběhu soutěže pro ČKA.
  8. Dbát i na ta ustanovení soutěžních podmínek, která upravují posoutěžní postup. A to nejen z pohledu Soutěžního řádu, ale i dalších předpisů ČKA – např. Profesního a etického řádu. (Např. na vyloučení požadavku na nízké ceny za projekční práce či omezení autorských práv.)
  9. Sledovat další vývoj po soutěži a být ochoten spolupracovat jak při následném jednacím řízení bez uveřejnění, tak na případném oponování projektu v průběhu projekčních prací, zejména s ohledem na zapracování připomínek a doporučení poroty.
  10. Účastnit se setkání porotců organizovaných ČKA k výměně zkušeností a školení ke zdokonalení. Pečovat o svůj profil na webu ČKA, včetně řádného doplňování referencí ze soutěží.

Za PS Soutěže Petr Lešek