Přeskočit na obsah

Informační seminář pro organizátory architektonických soutěží

Česká komora architektů pořádá informační seminář pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Školení je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory školení. Zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Aktuálně není vypsán termín semináře.

Program:
1.Úvodní informace
2.Soutěže v kontextu ZZVZ
3.Regulérnost soutěže
4. Atraktivita soutěže pro potenciální účastníky
5. Cíl soutěže, její předmět a smysl
6. Zadavatel, porota a další orgány soutěže
7. Podmínky účasti v soutěži
8. Soutěžní podmínky, soutěžní podklady a vysvětlení soutěžní dokumentace
9. Požadavky na soutěžní návrh
10. Průběh soutěže
11.Finanční aspekty soutěže PL
12.Řešení rozporů EF
13.Diskuse

Přednášející:
RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Petr Lešek, Mgr. Eva Faltusová
 
Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.