Přeskočit na obsah

Anketa - CŽV pro architekty v oblasti BIM

Aktuální aktivity ČKA v oblasti CŽV (celoživotní vzdělávání) a s tím související téma digitalizace, včetně zavádění BIM.

6. 5. 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi Vás touto cestou informovat o aktuálních aktivitách ČKA v oblasti CŽV (celoživotní vzdělávání) a s tím souvisejícího tématu digitalizace, včetně zavádění BIM.

Tyto aktivity jsou v současné době v gesci PS vzdělávání, kde jako člen této skupiny i člen představenstva ČKA jsem byl pověřen jednak opětovným oživením samotného tématu CŽV, tak i nalezením shody či kompatibility v této oblasti mezi komoru naší a ČKAIT tak, aby členové obou komor mohli vzájemně využívat vzdělávacích akcí CŽV. V této oblasti se situace vyvíjí vcelku příznivě a po představení této iniciativy na VH v Olomouci, je v současné době zaváděn do praxe v rámci ČKA systém VCŽV, aplikovaný v ČKAIT . Nastolení této kompatibility je nezbytnou podmínkou vzájemné spolupráce a reciprocity v uznávání vzdělávacích akcí, pořádaných jednou i druhou profesní komorou.

Jak bylo řečeno úvodem, oblasti CŽV se velmi aktuálně týká také digitalizace a zavádění BIM do projekční praxe, které má ve své kompetenci i PS digitalizace, která na toto téma organizuje pravidelné měsíční poradní schůzky.

Z posledního meetingu k těmto tématům vzešel požadavek, uspořádat mezi naší členskou základnou anketu, která by dal odpověď na to, co konkrétně v oblasti počítačové a digitální gramotnosti praktikující architektky a architekty zajímá.

Proto bychom Vám rádi touto cestou položili nejdříve těchto 10 základních otázek, abychom, v případě vašeho zájmu, mohli cíleně zaměřit CŽV pro architekty v oblasti BIM (Building Information Modeling and Management / Informační modelování staveb a sdílení dat).

Po vyhodnocení vašich odpovědí vám zašleme upřesňující dotazník, vč. návrh kursu / -ů.

Děkujeme za váš čas při vypracování odpovědí na naše otázky.

Za PS vzdělávání: Ing. arch. Zdeněk Trefil
Za PS digitalizace: Ing. Aleš Marek, Ph.D.

ANKETA K VYPLNĚNÍ ZDE