Přeskočit na obsah

BREXIT A UZNÁNÍ KVALIFIKACE AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTŮ

23. 10. 2020

Dne 31. prosince 2020 končí tzv. přechodné období po vystoupení Spojeného království z EU. Aktuálně není zřejmé, zda se podaří mezi stranami dosáhnout dohody, která bude řešit mobilitu pracovníků a jaký bude její dopad na uznávání kvalifikace autorizovaných architektů. Doporučujeme proto členům ČKA, kteří mají nebo ví, že by v budoucnosti mohli mít zájem o uznání kvalifikace ve Spojeném království, aby registraci provedli bez zbytečného odkladu.

Více informací sdělí Architects’ Registration Board (ARB).