Přeskočit na obsah

Dotace na ceny v architektonické soutěži

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 31. března výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+.

31. 3. 2023

Získat je možné 50 % částky určené na ceny a odměny do výše 400.000,- Kč, a to v otevřených soutěžích s potvrzením regulérnosti ČKA. Upozorňujeme, že o podporu lze žádat i pro již probíhající soutěže. Žádosti se přijímají od 31. března do 31. května 12:00 hod.

Více informací po rozkliknutí zde.