Přeskočit na obsah

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ VÝVOJ NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA?

17. 7. 2020

Návrh nového stavebního zákona předkládaného s 360 rozpory byl projednán 25. června 2020 na 239. zasedaní Legislativní rady vlády (LRV), která jej vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k dopracování. Podkladem pro toto jednání byl materiál č.j. 563/20 z 19. července 2020 – příloha č. 2 k č.j. MMR-36516/2020 s názvem Návrh stanoviska LRV k návrhu stavebního zákona, který uvádí: „… že na základě výsledků připomínkového řízení došlo k podstatné změně návrhu zákona a návrh tak měl být znovu rozeslán do připomínkového řízení, došlo k porušení Legislativních pravidel vlády, která jsou jako usnesení vlády pro ministerstva závazná (§21 zákona č. 2 / 1969 Sb.).“ LRV přímo na svém zasedání uvádí: „Legislativní rada vlády se rozhodla projednávání návrhu zákona přerušit za účelem dopracování úpravy, zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání." ČKA už v dřívějších prohlášeních právě na tuto zásadní nesrovnalost spočívající ve významném odklonu od původních cílů rekodifikace upozorňuje.

V reakci pro ČTK 1. července 2020 MMR uvádí, že chce zákon radě LRV předložit znovu začátkem srpna 2020 a dále, že harmonogram schvalování by to nemělo ohrozit. V září by měl jít návrh do Sněmovny a platit by měl od jara 2021. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023. Z výše uvedeného se dá dovodit, že MMR se „druhému kolu“ mezirezortního vypořádávání připomínek bude chtít z důvodů upřednostnění dodržení schvalovacího harmonogramu na úkor obsahu návrhu zákona vyhnout, nicméně jak toho chce dosáhnout, zřejmé není.

Je  skutečností, že ministryně Dostálová přerušení projednávání zákona v LRV očekávala a věří, že se „podaří nedostatky zákona rychle odstranit a není třeba žádné rozsáhlé přepracování." Jak se to MMR bude dařit, ukáže čas, nicméně nelze se ubránit poetické glose, že tento způsob léta zdá se býti pro MMR poněkud horkým.

Další vývoj ohledně nového stavebního zákona za ČKA i nadále sledujeme.

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu stavebního zákona

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu změnového zákona