Přeskočit na obsah

Kulatý stůl: Inteligentní budovy

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal další kulatý stůl, tentokrát na téma: Inteligentní budovy.

17. 5. 2022

Diskuse se zúčastnili: architekt Milan Kopeček za ČKA, architekti Ivo Koukol, Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti), Miloš Florián (FA ČVUT), hlavní inženýr společnosti LOXIA – Michal Hendrych, dále Daniel Adamovský z UCEEB ČVUT, Rudolf Vacek – Development Director ze společnosti Penta Real Estate a Pavel Čumpelík ze společnosti AGC Glass Europe. Více informací zde