Přeskočit na obsah

Světový kongres UIA v Kodani - výzva k předložení příspěvků

Termín odevzdání abstraktů je 20. června a úplných příspěvků 3. října.

6. 6. 2022
Světový kongres UIA v Kodani - výzva k předložení příspěvků

Vědecký výbor Světového kongresu architektů UIA (The Scientific Committee of the UIA World Congress of Architects) vyzývá výzkumné pracovníky, odborníky z praxe a studenty z celého světa, aby nabídli svá řešení některých z mnoha výzev, kterým čelíme ve snaze splnit 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (17 UN Sustainable Development Goals), a to prostřednictvím příspěvků (vědeckých prací, abstraktů či různých typů esejí).

Vybraní autoři budou pozváni k jejich prezentaci na světovém kongresu UIA 2023 v Kodani ve dnech 2. - 6. července 2023.

Termín odevzdání abstraktů je 20. června a úplných příspěvků 3. října.

Více informací zde.

Více informací o činnosti UIA se dozvíte v aktuálním newsletteru.