Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Valná hromada ČKA přerušena před posledním bodem programu

V sobotu 23. dubna se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala letošní valná hromada České komory architektů.

25. 4. 2022

Skončila ve večerních hodinách přerušením jednání před posledním bodem programu, po obsáhlých celodenních diskuzích. Dokončení se uskuteční v souladu s vnitřními komorovými řády do tří měsíců, o termínu rozhodne představenstvo na nejbližším zasedaní v úterý 3. května. Projednané body programu valné hromady jsou již platné, je tedy odsouhlasen rozpočet a byli zvoleni noví členové do orgánů ČKA.