Přeskočit na obsah

Novinky

Postřehy z Valné hromady ACE

V Bruselu se 25. listopadu po necelých dvou letech online schůzek sešla fyzicky Valná hromada Evropské rady architektů (ACE), a to téměř v úplném složení. Předcházela jí konference Architects for Inovation věnovaná uplatnění umělé inteligence (AI) v navrhování staveb. Za ČKA se oba dny účastnili Pavel Martinek, předseda pracovní skupiny ACE Practice committee, který konferenci připravoval, Jan Kasl a Petr Lešek. Protože původně byla konference a VH ACE plánována do Prahy, ale z důvodů množství akcí v rámci předsednictví se nepodařilo zajistit na tento termín vhodné prostory, dostala ČKA šanci se představit a uspořádat koktail pro účastníky. Jan Kasl zároveň evropským kolegům architektům představil jak aktuální Českou cenu za architekturu, tak výsledky soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Petr Lešek na závěr jednání VH prezentoval Pražskou Chartu k tématu poválečné obnovy Ukrajiny, která je jedním z výstupů nedávné pražské konference evropských politik architektury ECAP.

Městské bydlení - exkurze do norského Osla

Složení účastníků bylo pestré. Kromě architektů zahrnovalo odborníky z oblasti kunsthistorie, sociologie a ekonomie, kteří pracují ve státní správě, na univerzitách i v soukromém sektoru. Právě tento interdisciplinární mix mi přijde velmi vhodný pro možnost reálného dopadu nabytých zkušeností.

Dotazník ACE k genderové rovnosti

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) a její pracovní skupina ACE Women in Architecture se chystá vydat sadu doporučení na podporu genderové rovnosti, rozmanitosti a začlenění do profese architekta.

Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly v úterý 8. listopadu vyhlášeny výsledky 7. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů.

Zemřel architekt Josef Kiszka

V sobotu 29. října zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka.

Ohlédnutí za konferencí ECAP

V dnech 11. a 12. října proběhla v Praze v rámci českého předsednictví konference evropských politik architektury ECAP. Pořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Českou komorou architektů.

Soutěžení přehlídka DESET: Představujeme nejlepší realizace vzniklé z architektonických soutěží

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila výsledky soutěžní přehlídky nazvané DESET, v níž soutěžily stavby vzešlé z architektonických soutěží. Soubor dvou desítek nejzdařilejších staveb vybrala porota složená z předních teoretiků a kritiků architektury (Vendula Hnídková, Karolina Jirkalová, Rostislav Koryčánek, Osamu Okamura, Rostislav Švácha, Jana Tichá a Petr Volf). Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na architektonické soutěže jako na transparentní způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní přínos takto vzniklých staveb pro společnost. Posuzována byla díla vzešlá z architektonických soutěží organizovaných v období let 1993 a 2015.

Přednášky z mezinárodní konference Standardy architektonických služeb a honoráře

Chorvatská komora architektů pořádala ve dnech 13. a 14. října 2022 v Záhřebu mezinárodní konferenci na téma Standardy architektonických služeb a honoráře (Scope of Architectural Services and Fees).

Projekt BUSGoCircular

Ve dnech 18. – 19. ledna 2023 proběhne na Fakultě stavební ČVUT v Praze Train-the-Training programu BUSGoCircular.

Newsletter UIA

Aktuální novinky z Mezinárodní unie architektů.

Hlastujte v soutěži Adapterra Awards už jen do 15. října

Který z projektů je lépe připravený na vedro, sucho, lijáky nebo energetickou soběstačnost? Hlasujte online a udělte cenu veřejnosti.

Pojištění projektu při pozastavení zakázky

V souvislosti s nepředvídatelnou ekonomickou situací, cenou stavebních materiálů a dalšími faktory dochází v poslední době k nadprůměrnému počtu případů pozastavení stavebních zakázek. To může být velmi nepříjemné pro architekty, neboť vedle ztráty očekávaných příjmů je to mnohdy spojeno s nutností udržovat po celou dobu pozastavení pojištění sjednané ve vztahu ke konkrétnímu projektu. Architektovi tím mohou vznikat nepředvídatelné náklady na udržení pojištění v platnosti.

Aktualizace Politiky architektury

V srpnu 2022 se ČKA v mezirezortním připomínkovém řízení vyjadřovala k aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury (PASK) vydávané MMR. Výsledná podoba dokumentu bude prezentována na říjnové Konferenci k politikám architektury a stavební kultury ECAP. Aktualizovaná politika bude platit 5-6 let (podle výsledku připomínkového řízení) a pevně doufáme, že ji nestihne osud její dosavadní (historicky první) verze. Ta bohužel převážně „zůstala v šuplíku“ Úřadu vlády a MMR a na stav vystavěného prostředí u nás neměla téměř žádný dopad.

Archiv časopisu ERA21 pro členy ČKA zdarma

Časopis ERA21 nabízí všem členům České komory architektů exkluzivní přístup do svého digitálního archivu, nově doplněného o všechny ročníky 2008–2021.

Architekt obci 2022 - Daria Balejová a Řevnice

Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Paní architektce gratulujeme!

Sborník ceny Víta Brandy 2022

Sborník ceny Víta Brandy 2022 představuje nejlepší proměny veřejného prostoru z posledních let. Partnerství pro městskou mobilitu vydalo reprezentativní sborník nominovaných projektů Ceny Víta Brandy 2022, v němž představuje nejlepší proměny veřejného prostoru v českých a slovenských městech. Dobře pohybovat a žít se dá i ve městech, jak nám ukazují vítězné realizace. Symbolicky tato publikace vychází přesně v termínu Mezinárodního dne bez aut (22. září).

Odešel Vlado Milunić

Přední český architekt chorvatského původu Vlado Milunić zemřel po dlouhé nemoci 17. září 2022. Proslavila jej dekonstruktivistická budova Tančícího domu v Praze, kterou navrhl s Frankem O. Gehrym. Na kontě má ale desítky dalších staveb a návrhů. Aktivně se zapojoval do diskusí o podobě pražských sídlišť i výstavbě mrakodrapů, stejně jako do kritiky současné morálky. V letech 2010–2013 byl členem představenstva ČKA.

Teze ČKA ke komunálním volbám

Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro komunální volby politickým stranám, hnutím, uskupením, jednotlivým kandidátům i široké veřejnosti několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země.

Zemřel krajinářský architekt Ivar Otruba

Ve středu 31. srpna 2022 zemřel ve věku 89 let prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., přední osobnost české krajinářské architektury.

Letní dvojčíslo newsletteru ČKA

V letním dvojčísle newsletteru ČKA se dozvíte mnoho zajímavého ze světa architektury.

Postoj ČKA: Věcná novela stavebního zákona ke zlepšení situace v povolování staveb nepřispěje

Projednávaná věcná novela Nového stavebního zákona (NSZ) představuje podle České komory architektů (ČKA) spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) významný krok zpět v procesu rekodifikace stavebního práva.

Newsletter UIA

V newsletteru UIA se dozvíte mnoho zajímavého ze světa architektury.

Lina hledá architektonické projekty, které řeší environmentální krizi

Evropská platforma pro architekturu LINA (Learning, Interacting and Networking in Architecture), podpořená programem Kreativní Evropa, hledá inovativní projekty, které se zabývají udržitelnými a environmentálními výzvami v architektuře.

Aspekt lesních požárů v architektuře a navrhování

Lesní požáry se v Evropě, včetně střední, stávají stále častějšími, především v uměle vytvořených jehličnatých monokulturách. Jsou bohužel rovněž očekávatelnější. Nedílnou součástí adaptace na probíhající změnu klimatu by se tak měla stát také připravenost stávajících a nových staveb právě na lesní požáry.

Architekt obci 2022 - zasílání nominací

Do 22. července 2022 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2022. Do soutěže lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti.

Newsletter České ceny za architekturu

V Newsletteru ČCA představíme 29 realizací, jejichž nominace byly oznámeny na včerejším nominačním večeru 7. ročníku České ceny za architekturu. Konal se v krásné Valdštejnské zahradě pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila.

Eva Jiřičná převezme ocenění pocta ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2021 profesorce Evě Jiřičné. Oceněním za celoživotní dílo vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu ve Valdštejnské zahradě ve čtvrtek 23. června 2022.

Jižní Morava rok po tornádu - seminář utváření obce

V sobotu 25. června 2022 od 10 hod. se ve velkém sále Kulturního domu Mikulčice uskuteční seminář stejnojmenné iniciativy Utváření obce. Odehraje se v rámci vzpomínkových slavností k prvnímu výročí tornáda, které srovnalo se zemí části sedmi jihomoravských obcí. Seminář se zaměřuje na dopady tornáda na veřejný prostor a obrací se do budoucna - k příležitostem, které pro utváření obce katastrofa přinesla. Ukazuje výsledky roční spolupráce zastupitelů obcí s architekty a komunitními pracovníky.

Kulatý stůl: snižování uhlíkové stopy ve výstavbě a možnosti využití trvale udržitelných materiálů

Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály?

Chystáme konferenci ECAP

ECAP European Conference on Architectural Policies 2022

PS Digitalizace hledá nové členy

Pokud vás BIM a digitalizace zajímá, máte k BIMu co říct, pak budeme rádi, když se ozvete a přidáte se u nás v ČKA k pracovní skupině digitalizace.

Světový kongres UIA v Kodani - výzva k předložení příspěvků

Termín odevzdání abstraktů je 20. června a úplných příspěvků 3. října.

Průzkumy ACE/NEB LAB

Do 30. června se můžete zapojit do dvou průzkumů.

ČKA vyhlásila 23. ročník Přehlídky diplomových prací

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila 23. ročník Přehlídky diplomových prací. Do přehlídky Diplomky se mohou hlásit všichni architekti, krajinářští architekti a urbanisti, kteří jsou úspěšnými čerstvými absolventy vysokých škol architektury a příbuzných oborů. Svá práce mohou hlásit do 20. července jednoduše online přes web diplom.ky. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním večeru v listopadu.

Průzkum - sektorová studie ACE

Evropská rada architektů (ACE) zahájila již osmou sektorovou studii (tzv. Sector Study), která je nejkomplexnější studií o architektonické profesi v Evropě.

Kulatý stůl: Inteligentní budovy

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal další kulatý stůl, tentokrát na téma: Inteligentní budovy.

Elektronické autorizační razítko

Digitalizace stavebního řízení si vyžádala úpravy také v našem zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Autorizační zákon). K povinnostem spojeným s užíváním otisku autorizačního razítka v § 13 odstavce 3 autorizačního zákona byla k 1. 1. 2022 pod písmenem b) již zakotvena i možnost použití elektronického autorizačního razítka. Rozeberme, o co vlastně jde.

Anketa - CŽV pro architekty v oblasti BIM

Aktuální aktivity ČKA v oblasti CŽV (celoživotní vzdělávání) a s tím související téma digitalizace, včetně zavádění BIM.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXIX. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

O Českou cenu za architekturu se uchází 201 realizací

O titul v letošním, 7. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 201 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 23. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel Hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Udělena bude také Cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů. Generálním partnerem přehlídky je již počtvrté společnost CENTRAL GROUP.

Valná hromada ČKA přerušena před posledním bodem programu

V sobotu 23. dubna se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala letošní valná hromada České komory architektů.

ZEMŘEL JAN KEREL

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO ČCA 10. DUBNA

ZEMŘEL TEORETIK UMĚNÍ JIŘÍ ŠEVČÍK

BŘEZNOVÝ NEWSLETTER ČKA

Přehled zajímavých zpráv a událostí z oblasti architektury

NOMINUJTE SVOJI OSOBNOST DO POCTY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

VZPOMÍNKA NA ALENU ŠRÁMKOVOU

Fakulta architektury vzdá poctu své emeritní profesorce. Ve středu 16. března v 18 hodin na ni zavzpomínají studenti a kolegové.

AZYL V OSADNÍ