Přeskočit na obsah

Novinky

VE VĚKU NEDOŽITÝCH 93 LET ZEMŘELA PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTURY ALENA ŠRÁMKOVÁ

ACE K SITUACI NA UKRAJINĚ

STATEMENT OF NATIONAL UNION OF ARCHITECTS OF UKRAINE

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA K SITUACI NA UKRAJINĚ

ODSOUZENÍ RUSKÉHO VPÁDU NA UKRAJINU

TREND V ROZVOJI OBCÍ: ČESKÁ MĚSTA SCHVALUJÍ PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI S INVESTORY

Dokumenty upravující jednání mezi městem a investorem jsou čím dál rozšířenější. V Praze na konci ledna zastupitelé schválili Metodiku kontribuce investorů do území, v Brně a Jihlavě už rok využívají Zásady pro spolupráci s investory a nově je schválili také v Liberci či Pardubicích. Tato pravidla představují velmi efektivním způsob, jak vést jednání o stavebních projektech ke spokojenosti obyvatel, samospráv i developerů. Usnadňují vzájemnou spolupráci, aby se město mohlo rozvíjet udržitelně a s dostatkem veřejné infrastruktury i občanské vybavenosti. Částečně také suplují dosud chybějící nový stavební zákon, který měl urychlit povolovací procesy, a tím i výstavbu a rozvoj měst.

REALIZACE DO ROČENKY ČESKÉ ARCHITEKTURY 2023

ČKA K SOUTĚŽI UMĚLECKÉ DÍLO K 200. VÝROČÍ NAROZENÍ GREGORA JOHANNA MENDELA

AKTUÁLNÍ NEWSLETTER ČKA

EVA TRUNCOVÁ Z FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ VÍTĚZKOU 22. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

HLASTE SE NA ŠKOLENÍ POROTCŮ ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ

Zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámíme se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe. Akce je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání a účast autorizovaných osob je ohodnocena 5 body. Kdy: čtvrtek 3. února 2022, od 13:00 do 15:30 hod. Kde: online přes platformu Zoom Zájemci o účast se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz. Účast na školení je možná pouze na základě potvrzené přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 1.000,- Kč na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 220203. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení.

CENA VÍTA BRANDY – UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 4. 2.

SDÍLEJTE DOBROU PRAXI V EU

VÝSTUP Z KULATÉHO STOLU ASB: AKUSTIKA V ARCHITEKTUŘE

VÝSTUP Z KULATÉHO STOLU ASB: ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝSTAVBY A SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

ČTVRTÉ KOLO VÝZVY GO AND SEE

REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠŤ

CULTURAL HERITAGE IN ACTION

VIDEOZÁZNAM KONFERENCE CLIMATE CHANGE & BUILT HERITAGE

REKONSTRUKCE HRADU HELFŠTÝNA VÍTĚZNOU REALIZACÍ ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2021

RUTH SCHAGEMANN PREZIDENTKOU ACE

ROZHOVOR JANA KASLA S PRÁVNÍKEM FRANTIŠKEM KORBELEM O NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONU

ZPRÁVY Z KONFERENCE VE MĚSTECH GRAZ A MARIBOR

PODPOŘTE VZNIK PAMÁTNÍKU ADOLFA LOOSE