Přeskočit na obsah

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí

Více informací
ČZU Praha
Adresa
Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol Česká republika

FŽP ČZU v Praze byla založena 1. července 2007. Člení se dle odborné specializace na šest kateder. Realizuje třístupňový systém studia a nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia.