Přeskočit na obsah

9th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2020 – VIRTUAL

Termín
4. 11. 2020
Čas
09:00
Kategorie
Jiné

Mezinárodní doktorská konference je setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Konferenci bude doprovázet výstava konferenčních posterů. Doktorandi budou mít možnost ve dvou okruzích architektura a urbanismus prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu v některé z tematických oblastí.

Letošní 9. ročník konference naváže na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v letech 2013, 2016 a 2019 na FA VUT v Brně.

 

Časový harmonogram konference:

Vyhlášení výzvy pro podávání příspěvků:  22. 4. 2020

Termín na podání přihlášek a abstraktů:   31. 5. 2020

Termín pro zasílání plných textů příspěvků, recenze, poster:   7. 9. 2020

Doporučující dopis k odbornému článku se předkládá na předepsaném formuláři, bude vypracovaný odborníkem, nebo školitelem doktoranda. Termín odevzdání posteru ve formátu .pdf je nejpozději do 4. 10. 2020 – odevzdání všech příloh elektronicky e-mailem na adresu: phd2020@fa.vut.cz.

Konání konference: 4. 11. 2020 (virtuální formou, registrace od 8h, zahájení v 9h)

Konání výstavy konferenčních posterů: 2.–8. 11. 2020 (virtuální formou)

 

Výzva k podání abstraktů  v ČJ

Výzva k podání abstraktů v AJ

 

fa vut brno