Přeskočit na obsah

zastřešení vrátnice č. 13, Letiště Praha

doc. Ing. arch. Michal Kohout

zastřešení vrátnice č. 13, Letiště Praha

Stav

Realizováno

Město

Praha 6

Projekt

2004 - 2004

Realizace

2005 - 2005

Další autoři

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. arch. Petr Máša
Ing. arch. Zdena Pavelková

Investor

Letiště Praha, s.p.

Vrátnice č. 3 je situována v areálu terminálu Sever ruzyňského letiště severně od hlavní příjezdové komunikace na letiště. Zastřešení prostoru okolo samotné vrátnice bylo požadováno pro zajištění bezproblémového provozu vjezdu na letištní plochu Letiště Praha. Samotná budova vrátnice zůstala původní. Na jižní straně přiléhá ke stavbě samotné oplocení letiště s branami. Příjezdové a odjezdové komunikace se závorami se ze stran přimykají k vrátnici a jsou kryty navrženým zastřešením. Brány, závory i hydraulické blokovače jsou ovládány ze stanoviště obsluhy. Nosnou konstrukci tvoří ocelový prostorový svařenec – rám průřezu trojúhelníku z ocelových plátů s žebry nesoucími průsvitnou krytinu střechy - desky komůrkového polykarbonátu. Střecha je vyspádovaná směrem k nohám rámu.