Přeskočit na obsah

Přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny

Ing. arch. Michaela Chvojková

Přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny

Stav

Realizováno

Město

Jičín

Kraj

Královéhradecký kraj

Projekt

2010 - 2012

Realizace

2015 - 2015

Spoluautoři

Martina Bílková Roman Jandera

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL: Vzniklá přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny s nově zřízeným parkováním, slouží široké veřejnosti k poznávání v oblasti astronomie a přírodních věd. Nový víceúčelový objekt obsahuje přednáškovou místnost a k tomu potřebné zázemí. V dopoledních hodinách přístavba slouží pro krátké přednášky pro školy, v odpoledních hodinách se tu konají různé vzdělávací kroužky nejen pro děti, ve večerních hodinách se zde konají pozorování oblohy spojené s přednáškami. Přístavba je obdélníkového půdorysu a je zastřešena plochou pochozí střechou, která slouží jako vyhlídková terasa. Přístavba a stávající budova jsou propojeny proskleným krčkem, který zároveň slouží jako hlavní vstup do centra. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: Materiálové řešení přístavby je řešeno zděným systémem z KB bloků (sendvič -tl.500mm, jednoplášťová nevětraná vrstvená kce: 1. tvarovka kb, 2.tep. izolace tl. 15cm, 3. tvarovka kb, které jsou pohledové, jak z venku, tak zevnitř. Strop je navržen z železobetonových předpjatých panelů. Fasáda přístavby je pojednána z jihu a severu jako „hvězdná obloha“. Mezi pohledový KB blok jsou vloženy luxfery připomínající (stylizující) souhvězdí, které najdeme na severní a jižní noční obloze. Na západní fasádě je uprostřed umístěno okno s výhledem do krajiny, které je možné v průběhu přednášek zatemnit promítacím plátnem. Propojovací krček je ze severu a jihu prosvětlen pomocí hliníkových výplní otvorů. Krček je nižší než přístavba i budova stávající, zároveň vyrovnává jejich různé výškové úrovně.

Další projekty v portfoliu

Zobrazit vše >
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.