Přeskočit na obsah

Územní studie Jihlava, I. etapa, Lokalita Havlíčkova - soutěž - 3. místo

Ing. arch. Milan Domkář

Stav

Projekt

Město

Jihlava

Kraj

Vysočina

Projekt

2016 - 2016

Realizace

3000 - 3000
Nejvýznamnějšímu místu lokality dominují dopravní plochy a čtvrtina tohoto prostoru je dokonce nechána ladem. Tyto faktory vytváří významné bariéry pro prostupnost území pasantů, což nejvíce brání využití kulturně-společenského potenciálu místa. Návrh kruhové křižovatky redukuje dopravní plochy a umožňuje snazší průchod lokalitou pěšími. Předpolí DKO je vyčištěno a dlážděním vytvořeno prodloužení foyer. Dům kultury novým náměstím získává důstojný předprostor, který zde doposud chyběl. Lze zde konat rozličné akce. Oproti rovnému náměstí severní část reaguje na morfologii terénu a je řešena parkovou úpravou, která návštěvníkům dovoluje vydechnout. Vzniká zde také retenční potenciál pro řešenou lokalitu. Pod plochou náměstí je možné realizovat podzemní parkoviště s kapacitou až 55 stání, případně méně dle skutečné potřeby místních institucí. Jižní strana náměstí je dokončena novou uliční frontou, která sceluje prostor a dotváří nynější blokovou zástavbu. Část východní strany Havlíčkovy ulice je doplněna stromořadím a chodci jsou směrováni blíže domům a dále od vozovky. Ulici je tak možné lépe užívat. Vznikají odpočinkové plochy u zastávky MHD.