Přeskočit na obsah

Návrh arch. a výtvarného ztvárnění výdechového objektu na Pavím vrchu pro tunel Mrázovka v Praze 5

Ing. arch. Jan Fahrner

Návrh arch. a výtvarného ztvárnění výdechového objektu na Pavím vrchu pro tunel Mrázovka v Praze 5

Stav

Realizováno

Rok dokončení realizace

2003
Veřejná anonymní architektonická soutěž proběhla v termínu 3.- 8.1999 na základě požadavku útvaru rozvoje města, vyhlašovatelem soutěže byl MHMP - OMI. Posouzeno bylo celkem 28 prací. Vítězný návrh byl doporučen k realizaci. Výdechový betonový objekt je navržen o výšce 22 m, v půdorysu se čtyřmi konvexními a konkávními plochami stejných poloměrů u vnitřních ploch. U základu je podpírán po obvodu kuželovou vně s kamennou plochou do výšky 1,5 m se segmentovým náběhem do ochozu o poloměru 5,5 m. Horní část tubusu je seříznuta kuželovou plochou stejné dimenze jako u terénu. Záměrem bylo vytvořit plastický, vertikálně řešený plášť umožňující proměnlivou hru světla a stínu a nenásilným způsobem ukončit Paví vrch tak, aby působil téměř jako přírodní dominanta.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >