Přeskočit na obsah

Studie sídliště Písnice - střed

Ing. arch. Pavel Hnilička

Stav

Projekt

Město

Praha 12, Libuš

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2020 - 2021

Realizace

2022 - 2025

Další autoři

Theresa Kjellberg
Terezie Mervartová
Anna Kružíková

Spolupracovníci

Jan Drška
Avocado Fresh

Investor

CIB RENT Písnice, s. r. o.
Studie vznikla v návaznosti na urbanistickou studii „Koncepční studie udržitelného rozvoje modernistické struktury Písnice – Libušská“ zpracovanou ateliérem Pavel Hnilička Architects+Planners v roce 2018. Tato studie je dalším krokem k realizování formulovaných idejí týkající se především centrální části sídliště. Celkovou revitalizaci a rozvoj okolí budoucí stanice metra D Písnice dělíme na 2 etapy dle závislosti jejich realizace na vlastní výstavbě nové stanice. Projekty Sídliště Písnice - střed spadají do Etapy 1, kterou vnímáme jako akci na metru D nezávislou, ale které ve střednědobém časovém horizontu mohou nastartovat proměnu tohoto území. Dále sem řadíme projekty na výstavbu objektů pro bydlení v ulici Výletní a ulici Na Okruhu. Pro novou zástavbu navrhujeme definovat urbánní bloky, které pomohou území spojit do jednoho celku. Okraje sídliště, kde vysoké panelové domy sousedí s drobnými rodinnými domy, navrhujeme doplnit o přechodové měřítko nové zástavby, které vytvoří přirozenější gradient.

Další projekty