Přeskočit na obsah

Urbanistická studie Pragovka

Ing. arch. Pavel Hnilička

Urbanistická studie Pragovka

Stav

Projekt

Město

Praha 9

Kraj

Hlavní město Praha

Projekt

2020 - null

Další autoři

Theresa Kjellberg
Terezie Mervartová
Naším cílem je vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť na území brownfieldu po bývalé továrně Pragovka v Praze – Vysočanech. Na místě zůstalo, díky vědomí investora o jejich nenahraditelném významu pro charakter území, několik mimořádných budov a objektů, které reprezentují výjimečný industriální genius loci místa. Masivní výroba je sice již historií, ale haly mají potenciál znovu ožít. Kouzelný vzorec dobře fungujícího města spočívá ve správné směsi funkcí a hustoty ve spojení s pečlivě navrženými veřejnými prostory. Namísto obvyklého přístupu solitérních budov v parku užívaného především na periferiích, který se nachází téměř v každém městě, vědomě navrhujeme tradiční městskou strukturu s jasně definovanými ulicemi a náměstími. Záleží nám především na zážitku chodce pohybujícího se ve veřejném prostoru spíše než pohledu zvrchu nebo rychle jedoucího auta. Naším záměrem je vytvořit v těsné blízkosti parku Rokytka čtvrť s krátkou dostupností k veškerému vybavení každodenního života. Chceme vytvořit město, nikoli periferii. Abychom dosáhli pocitu, že jsme součástí organismu města, spíše než ztraceni někde uprostřed ničeho, navrhujeme krátké ulice s ohraničenými výhledy. Kombinace ulic a náměstí vytváří kontinuum veřejných prostor, kde hrají klíčovou roli hranice vizuální scény. Navržená vyšší hustota v severní části území umožňuje uvolnit jeho jižní část poblíž Rokytky, kde vznikne nový krásný park. Kvalitu tohoto parku je podpořena jeho velkou rozlohou navazující na další zeleň podél meandru říčky. Výše položená ulice lemující park nabízí krásné výhledy dolů k vodě. Stávající průmyslové haly představují velmi rozsáhlé objekty, svým měřítkem připomínající středověké katedrály ve staré městské struktuře. Navržená zástavba bloků je rozdělena na drobnější jednotlivé domy tak, aby byla podpořena jedinečnost těchto historických památek. Ke každé průmyslové hale přiléhá veřejný prostor, který umocňuje zážitek z jejího měřítka a dává jí vyniknout celou svou krásou.

Další projekty