Přeskočit na obsah

Řadové domy Fričova

Ing. arch. Michal Rouha

Řadové domy Fričova

Stav

Realizováno

Město

Dobříš

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2011 - 2012

Realizace

2012 - 2012

Spolupracovníci

Martin Chlanda

Hlavní koncept domu vychází ze samotného místa. Daná lokalita je takový ‘meziprostor’ mezi starou a novou zástavbou v centru města Dobříš. Na severní straně od řešeného místa je jasně viditelný rostlý charakter původního starého centra města, zatímco na jižní straně je ráz objektů z dob nedávno minulých. Nově navržený objekt celkově vyrovnává charakterový skok a vytváří tak spojující mezičlánek ve volném prostou mezi nimi. Atraktivnost samotného místa navržený dům náležitě využívá. Podélná osa objektu je navržena S-J, tak dovoluje rozehrát a orientovat se na místa s vysokým potenciálem. Hlavně na západ, kde jsou umístěny obytné soukromé zahrady, terasy a jsou sem orientovány i hlavní obytné prostory. Na východní straně je vytvořen soukromý vstupní prostor s chodníkem, kterým se obsluhují jednotlivé řadové domy a slouží i jako společný obytný prostor/ulice. Hlavní image je tvořen charakterem střešní konstrukce, zalamováním fasádní plochy a rozehráním okenních prvků.