Přeskočit na obsah

Územní plán Drevníky

Ing. arch. Helena Stejskalová

Územní plán Drevníky

Stav

Realizováno

Město

Drevníky

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2013 - 2015

Realizace

2015 - 2015

Další autoři

Ing. Františka Šatná - krajina

Spolupracovníci

Ing. arch. Milan Salaba

Investor

Obec Drevníky

Hlavním úkolem bylo skloubit představu obyvatel o rozvoji obce s reálnými demografickými tendencemi: v předchozím územním plánu bylo navrženo množství nových zastavitelných ploch pro bydlení, z nichž se využilo poměrně málo, a to ještě nevhodně developerským způsobem; na druhou stranu zájem starousedlíků o přirozený (zdravý) rozvoj svých sídel byl značný. Řešením bylo důsledné přehodnocení těchto ploch (zhodnocení jejich reálného zastavění a vyřešení střetů s limity) a dále usměrnění rozvoje pomocí etapizace, územní studie či územních rezerv. Samozřejmostí je vymezení ploch pro občanskou vybavenost a veřejnou zeleň. V krajině bylo opět stěžejní vymezení údolních niv a dále vyřešení střetu probíhající výstavby v regionálním biokoridoru.