Přeskočit na obsah

Územní plán Lipník

Ing. arch. Helena Stejskalová

Územní plán Lipník

Stav

Realizováno

Město

Lipník

Kraj

Středočeský kraj

Projekt

2012 - 2016

Realizace

2016 - 2016

Další autoři

Ing. arch. Tomáš Russe

Spolupracovníci

Ing. Františka Šatná

Investor

Obec Lipník

Sídlo Lipník má poměrně unikátní polohu v krajině - je postupně "obrůstáno" lesy a přírodně cennými porosty, což vytváří kvalitní přírodní zázemí a zároveň je to limitem plošného rozvoje. Sídlo má jasnou urbanistickou strukturu; v centrálních částech je zachovaná původní venkovská zástavba, na ni je navázáno urbanisticky kvalitní zástavbou převážně rodinných domů. Územní plán navrhuje zastavitelné plochy zejména v prolukách a jako logické uzavření sídelního celku tam, kde to ještě příroda dovolí. Doplněna je občanská vybavenost, sport a plochy pro podnikání, je stanovena koncepce veřejných prostranství. V krajině bylo nejtěžším úkolem navrhnout vhodné využití v plochách, které jsou pozůstatky po vojenském využívání území. Kromě několika osamocených budov jde zejména o rozsáhlou plochu bývalé střelnice, dnes chráněnou jako oblast Natura 2000. Shodu se podařilo nalézt díky intenzivnímu zapojení všech zůčastněných v průběhu zpracování i projednávání územního plánu.

Finalisté v soutěžní přehlídce Deset

Zobrazit všechny realizace >